Historie

LSO ble stiftet i 1917. Dette betyer at vi feirer 100 års jubileum i 2017!

Organist Gustav Lunde var orkesterets første dirigent. Seinere overtok Einar Dahlsveen som dirigerte i mange år. Orkesteret lå nede noen år før krigen, men i 1938 overtok Leif Ramsøy dirigentpinnen. Han nedla en formidabel innsats for orkesteret gjennom mange år, hele 46 år var han dirigent, og han holdt på helt til sin 70 års dag i 1984.

I 1984 overtok Eldar Nilsen  som orkesterets faste dirigent. I denne tiden ble det etter hvert mulig å styrke orkesteret med mer profesjonelle krefter i tillegg til alle amatørene. Lærere i musikkskolen ble med som gruppeledere i orkesteret. Dette har vært og er femdeles en stor styrke. Eldar Nilsen var orkesterets faste dirigent i 20 år. I denne tiden ble samarbeidet med Opera Lillehammer og Riksoperaen opprettet med flere oppsetninger av fulle operaforestillinger i Maihaugsalen. Et samarbied med Høgskolen i Lillehammer om symfoniorkester til stumfilmer ble også innledet da.

Ettar at Eldar ga seg i 2005, har orkesteret ikke hatt fast dirigent, men basert seg på å bruke et knippe av andre dirigenter. Ved felere anledninger har vi engasjert dirigentstudenter. De siste årene har Thorbjørn Lunde vært fast dirigent på Ord og toner i Maihaugsalen 17. mai. Vi har også hatt gleden av å engasjere Geir Inge Lotsberg til mange prosjekter de siste årene, både i samarbeid med Kulturskolen og på flere julekonserter blant annet Bachs juleoratorium og Skapelsen av Haydn.