Klassisk Julekonsert

Velkommen til klassisk julekonsert i Lillehammer kirke sændag 14. desember kl. 18